Kontakt

Ośrodek Wczasowy Tropicana w Sianożętach.

ul. Lotnicza 9
78-111 Ustronie Morskie

tel: 664 410 798
tel: 94 351 56 82
email:  wczasy@osrodekwczasowytropicana.com.pl

 

REGULAMIN

Dyrekcja Ośrodka Wczasowego Tropicana ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Ośrodek Wczasowy Tropicana wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy się o godzinie 9.00 następnego dnia.
  Nie przestrzeganie wyżej wymienionej zasady będzie równoznaczne z doliczeniem opłaty za kolejną dobę.
 2. W przypadku pobytów krótszych niż 6 dni, Ośrodek pobiera dodatkową jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00.
 4. Przebywanie osoby niezameldowanej w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej – do domku Gościa, wg cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do godziny 7.00
 2. Gość Ośrodka Wczasowego Tropicana nie może przekazywać domku innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa za którą zapłacił.
 1. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego
  pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który narusza tę zasadę.
 2. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas wcześniejszego pobytu naruszył rażąco regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Każdorazowo opuszczając Ośrodek, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz
  upewnić się, że są one dokładnie zamknięte.
 4. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
  uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 1. Ośrodek nie akceptuje obecności zwierząt domowych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku.
 3. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jak również smażenia ryb.
 4. Ośrodek jest zobowiązany zapewnić gościom:
 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka
 • Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Ośrodek dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zmienić domek lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa na teren Ośrodka.
 1. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
 2. Za pobyt w domkach 3,4,5 i 6 osobowych powyżej liczby wymienionych osób będzie pobierana opłata w wysokości podanej w ofercie.
 3. W przypadku rezerwacji należy wpłacić 30% zadatku w ciągu 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. W przypadku, gdy nie zostanie odnotowana wpłata w w/w terminie,
  rezerwacja zostaje anulowana. Uwaga! Zadatki nie ulegają zwrotowi!
 4. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu.
 5.  Zwrot zadatku nie podlega zwrotowi z uwagi na pandemię COVID-19. każda dokonana rezerwacja może być wykorzystana w innym ustalonym przez obie strony terminie.
 6. Ośrodek zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia określonych usług oraz wprowadzenia innych ograniczeń, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji bezwzględnie
  obowiązujących przepisów  i bezpieczeństwa Gości.
 7. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wyraźnie jego życzenie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji,
  Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, a następnie odda na cele dobroczynne.

Dyrekcja Ośrodka Wczasowego Tropicana

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.